deXte: deportes e experiencias educativas

Bitácora do PDC do IES Sánchez Cantón de Pontevedra

PDC15/16

Entre esta páxina do blog e a web de xestión de actividades do insti, levamos constancia de toda a información e memoria do Proxecto deportivo de centro que o IES Sánchez Cantón desenvolveu  este ano 2015-16. Dentro da páxina de actividades do centro temos ademáis unha páxina web específica para o PDC con toda a información sobre arranque das ligas e actividades a desenvolver en cada curso escolar. Este xa é o 3º ano no que desenvolvemos o PDC no IES Sánchez Cantón , utilizando sempre este blog para a publicación das distintas actividades xunto coa nosa conta de facebook na que subimos as galerías das distintas actividades do centro e tamén as reportaxes gráficas realizadas con motivo das actividades do PDC e o canle de Youtube do centro no que tamén subimos algúns videos e presentacións das actividades desenvoltas.

O alumnado interesado en participar nas actividades accede ao pabellón en horario de recreo, inscribíndose nos prazos que abrimos para as distintas actividades que así o requiren ( ligas e torneos). As actividades céntranse fundamentalmente no horario de recreo: 11.30 – 12.00 h, ainda que en determinados momentos do curso desenvolvemos actividades que abarcan un horario máis amplo con motivo do término das actividades lectivas de cada trimestre, fin de curso, magosto e datas puntuais.

A iniciativa destas actividades ven do Departamento de Educación Física, ainda que traballamos tamén moi a menudo en coordinación co Grupo de Teatro, GNL, Biblioteca e outros departamentos no desenvolvemento de programas de actividades puntuais que buscan ofertar actividades que permitan a participación do alumnado de todo o centro cunha distribución de actividades no paraninfo, pabellón, patio e biblioteca.

O acceso as actividades é libre, salvo as que se programan puntualmente para un determinado nivel educativo ou calendario específico de datas. O alumnado debe cumprir a normativa do Dto de Ed. Física, a de RRI e utilizar calzado deportivo, sendo tamén aconsellable o uso de indumentaria deportiva e seguir as indicacións do profesorado.

Agradecer a Rocío Viéites Rey, Xefa de Estudios do Sánchez a asignación do profesorado de garda ao pabellón para cada recreo, o que posibilita de xeito efectivo o desenvolvemento deste programa durante todo o curso escolar.

Agradecer este ano a implicación dos compañeiros:  Xan Rey, Montse Ferreira, Anxo Gómez e Benigno Silva, que asumen as gardas de recreo durante este curso escolar 2015-16 así como a colaboración do alumnado do ciclo TSAAFD no desenvolvemento de distintas actividades puntuais e sobre todo nas xornadas de peche de trimestre que veñen facéndose xa dende o curso pasado e que retoman unha tradición que xa había no Sánchez hai anos e que era bo recuperar.

Agradecer tamén á consellería a iniciativa do Plan Proxecta e concretamente o Proxecto Deportivo de Centro ao que nos acollemos por 3º ano consecutivo, solicitando tamén neste sentido que esta iniciativa se manteña e se complemente cunha asignación presupuestaria que permita abordar accións e adquisicións de material que facilitarían e promoverían todavía máis o desenvolvemento deste tipo de actividades e as repercusións positivas que sobre o alumnado e ambiente de centro están a percibirse de xeito claro. O diñeiro non é o máis importante, pero axuda moito, así como un recoñecemento horario formativo maior que ó fin e o cabo non requeriría un incremento presupuestario por parte da Consellería e sí axudaría a motivar todavía máis ao profesorado na súa participación.

ligazón ao Documento do proxecto presentado  para a súa aprobación dentro do plan PROXECTA. 2015-16 . Como elemento de comunicación co alumnado para as actividades utilizamos o foro xeral do Alumnado. O alumnado recibe un correo cando hai unha comunicación no foro no que están todos inscritos. Para que esto funcione deste xeito o alumnado debe ter actualizado o seu correo electrónico no seu perfil da aula virtual. Se o alumno ten ademáis sincronizada a súa conta de email no seu smartphone, a comunicación será moito máis efectiva e neste sentido teremos que ir avanzando instruindo ó noso alumnado nos primeiros días de cada curso para que este canal informativo funcione cada vez mellor. Tamén estanse a utilizar xa por segundo ano, as comunicacións a través de wasap de grupo xestionado polo alumnado organizador nas actividades de Balonmán e Fútbol sala e tamén cos delegados de 3º, 4º, 1º e 2º bach.

A continuación engadimos uns enlaces á nosa aula virtual donde se detallan os obxectivos fixados en xeral para as actividades deportivas no noso centro e que facemos extensivas dentro do PDC deste ano, así como a normativa de participación enmarcada no RRI do centro.

Para o desenvolvemento desta memoria de actividades desenvoltas utilizamos o blog deXte, “deportes y experiencias educativas”  que administra o que suscribe estas liñas, actualmente dende a Vicedirección do IES Sánchez Cantón, estando como editores tamén o profesorado implicado no PDC deste ano, incluindo entradas específicas das distintas actividades desenvoltas. Os reportaxes gráficos comezaron a subirse este ano a distintos albunes na conta do centro no Facebook. O traballo co blog  e cos albunes de actividade nos axuda a contextualizar, organizar a memoria e certificar tamén o efectivo desenvolvemento das actividades, así como levalas ordenadas cronolóxicamente e categorizadas. Agradecer aos nosos editores as súas colaboracións nas entradas incluidas neste blog e a coordinación desinteresada do noso compañeiro e Xefe de Departamento Telmo Silva Alonso, así como a colaboración de todo o noso equipo Directivo do Sánchez : Eladio Otero López, Ana Martínez Fernández, Rocio Viéites Rey e Antonio Rey Sorribas con motivo do PDC 2015-16 poñendo os medios necesarios e colaborando sempre que o precisamos. Tamén queremos agradecer especialmente a labor da Anpa O Verxel polas súas axudas económicas no magosto, premios para as ligas e adquisicións materiais para actividades no paraninfo e demáis. Sempre colaboran e atenden as nosas solicitudes na medida das súas posibilidades.

Este ano ata o día 15 de outubro recólléronse os listados para anotarse as ligas de fútbol sala, baloncesto e balonmán e a partires do día 20 se foron facendo os sorteos para as ligas e grupos de competición. Ademáis desenvolveuse 2 días a semana actividade libre e doutras especialidades deportivas . Desenvolvéronse tamén xornadas de  xogos e actividades con motivo do magosto e actividades fin de cada trimestre das que hai entradas publicadas no blog baixo a categoría PDC 15-16 e galerías con fotografías na conta de facebook

Adxuntamos ligazóns as fichas de inscripción, calendario de partidos e resultados na que este año xestionamos coa axuda de Guillermo (Fútbol sala) e Adriana (Balonmán) na páxina todotorneos.com. Unha idea que orixinariamente nos deu o alumno Nicolás Sebio.

Ligazóns a canle de youtube donde hai colgada algunha das actividades e ligazón a albun en facebook coas actividades desenvoltas. ligazón a páxina web do PDC 15-16, Ligazón ao blog dexte: todas as entradas da categoría PDC 15-16 

En canto a avaliación do programa, aproveitouse a  enquisa para a avaliación do programa 14-15 donde xa  aparecían opcións para solicitar novas actividades e valorar as de maior preferencia. A partires do mes de xuño, co remate das ligas, abrimos a avaliación do programa 15-16 a través dun cuestionario .  Que  foi remitido ao alumnado a través dos foros da aula virtual.

Agradecer como sempre a colaboración de todo o profesorado, equipo directivo e ANPA., así como a todas as entidades que de xeito altruista colaboraron nas distintas actividades desenvoltas no PDC deste curso 2015-16 que remata o 22 de xuño  logo do seu inicio nos primeiros días do curso 15-16. Nos vemos no curso próximo.

A continuación adxuntamos ligazón a todos os productos editados no trancurso do proxecto deste ano: proxecto, memoria, entradas no blog, galerías, etc reunidos nunha entrada publicada neste blog:

Asdo.: Francisco Manuel Pérez Carral, coordinador PDC IES Sánchez Cantón 2015-16

Pontevedra, 30/6/2016

 
A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: